Educatieve dag voor BSO

Woensdag 19 oktober kregen we bezoek van een groep kinderen van de Buitenschoolse Opvang (BSO).
Het was voor de kinderen en de begeleiders (in totaal ruim 50 mensen!) een groot succes.!
Zij kregen een rondleiding over Nooit Gedacht, mochten zelf water pompen bij Harry achter het Praethuys en met een bladblazer aan de gang. En de kinderen boorden gaatjes in blokken voor het insectenhotel. Iedereen genoot van het lekker buiten zijn en de nieuwe activiteiten.
Als afsluiter aten we met elkaar een broodje worst in het Praethuys. Onze dank is groot voor de begeleiders en hulp in de keuken.

Heeft u nog kijkdozen over?
In november staan nog twee workshops op het programma. We gaan dan een kijkdoos maken en zijn nog op zoek naar schoenendozen.
Dus beste tuinleden, kijk even in alle kasten, om deze workshop ook weer tot een succes te maken, de kinderen kijken er al naar uit!
U kunt deze achter laten in het Praethuys, alvast bedankt.

Oogstfeest 14 oktober 2017

Net als voorgaande jaren sloten we ook dit jaar het oogstseizoen af met het Oogstfeest voor alle tuinleden.
Onder het genot van zelfgemaakte hapjes en drankjes kon eens uitgebreid worden bijgekletst met de andere tuinleden.

Voor het eerst dit jaar was tegelijkertijd een expositie van werk van onze creatieve en talentvolle tuinleden. Een greep uit het tentoongestelde werk: schilderijen, tekeningen, schalen van papier-maché en zelfgemaakte kleding.
Ook was het weer tijd voor het wegen van de pompoenen voor de pompoenwedstrijd. Deze werd gewonnen door de familie Witte, deze pompoen was wel 23 kg!

Feestcommissie bedankt voor de organisatie en jullie inzet. Dankzij jullie was het weer een geslaagd Oogstfeest!