Uitreiking internationaal diploma

Het bord

Op 12 oktober 2019 is, tijdens het oogstfeest aan onze vereniging een internationaal diploma uitgereikt. Dit diploma wordt toegekend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan met betrekking tot ecologisch tuinieren. Het werd uitgereikt door door voorzitter van de AVVN. Wie hier meer van wil weten kan kijken op de website van Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux via de volgende link: http://www.jardins-familiaux.org/enewsall.html#top2

Om aandacht te vestigen voor dit eervolle diploma is een mooi boord gemaakt en opgehangen aan de gevel van het Praethuys.

Zie hier een paar foto’s van dit evenement.

Bertus van Staelduinen neemt het diploma in ontvangst.

De onthulling van het bord aan het Preathuys door de voorzitter van de AVVN

Het bord.
Het diploma